SEO LEADER

  • Biên tập bởi
  • - ngày 04/03/2021

Yêu cầu công việc:

- Có kinh nghiệm quản trị dự án vừa và nhỏ.

- Kiến thức SEO ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp.

- Có khả năng triển khai độc lập từ lên kế hoạch, dự toán, triển khai, kiểm tra tiến độ và báo cáo cho dự án.

- Ưu tiên có kiến thức về bên social, google ads.

- Plan sơ lược về công việc triển khai trong 2 tháng thử việc.

- Sống tại TP Hồ Chí Minh

Quyền lợi:

- Lương min 15 triệu.

- Quyền lợi khác….

Lưu ý: Vui lòng gửi hồ sơ theo yêu cầu (ghi rõ công việc và kinh nghiệm) và bên mình sẽ sắp xếp lịch phỏng vấn. Chấp nhận freelancer nhưng phải có mặt tại văn phòng ít nhất 1 ngày trong tuần.

TOP