Bào Tử Nấm Linh Chi Đỏ - Nấm Xanh 650,000₫ 665,000₫ -2%
Có sẵn Nấm xanh
Bột Nấm Bào Ngư Khô - Nấm Xanh 47,000₫ 62,000₫ -24%
Có sẵn Nấm xanh
Bột Nấm Hương Khô - Nấm Xanh 66,000₫ 81,000₫ -19%
Có sẵn Nấm xanh

0

(0 đánh giá)
Bột tỏi Lý Sơn Dori - hủ 70g 59,000₫
Có sẵn DORI
Hành Lý Sơn - Dori - Túi lưới 1kg 79,000₫
Có sẵn DORI
Hành Lý Sơn - Dori - Túi lưới 500g 40,500₫
Có sẵn DORI
Hành Lý Sơn chánh hiệu - Loại 1 95,000₫

4.5

(2 đánh giá)
Hành Lý Sơn VietGAP - Dori - Hộp 250g 23,250₫
Có sẵn DORI
Hành Lý Sơn VietGAP - Dori - Hộp 500g 45,500₫
Có sẵn DORI
HÀNH TỎI LÝ SƠN CHÁNH HIỆU - Loại Đặc Biệt 145,000₫
Nước mắm Lý Sơn Dori - Chai 500ml 89,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi cô đơn Lý Sơn - Một tép - Túi lưới 1kg 1,600,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi cô đơn Lý Sơn - Một tép - Túi lưới 500g 820,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Dori Blue - Chưa sơ chế - Túi 500g 105,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Dori Gold - Loại đặc biệt - Túi 500g 127,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Dori Green - Loại tách tép - Túi 500g 120,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Dori Red - Chùm 500g 120,500₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Ít tép - Túi lưới 500g 129,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Nhiều tép - Hộp giấy 1kg 229,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Nhiều tép - Túi lưới 1kg 219,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Nhiều tép - Túi lưới 500g 110,500₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn Hữu cơ - Dori - Hộp 250g 112,500₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn VietGAP - Dori - Hộp 250g 65,750₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn VietGAP - Dori - Hộp 500g 125,500₫
Có sẵn DORI