Bào Tử Nấm Linh Chi Đỏ - Nấm Xanh 650,000₫ 665,000₫ -2%
Có sẵn Nấm xanh
Bột Nấm Bào Ngư Khô - Nấm Xanh 47,000₫ 62,000₫ -24%
Có sẵn Nấm xanh
Bột Nấm Hồng Chi - 55g - Nấm Xanh 91,000₫ 106,000₫ -14%
Có sẵn Nấm xanh
Bột Nấm Hương Khô - Nấm Xanh 66,000₫ 81,000₫ -19%
Có sẵn Nấm xanh

5

(1 đánh giá)
Bột Nấm Linh Chi Đỏ - 55g - Nấm Xanh 91,000₫ 106,000₫ -14%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Bào Ngư Xám Tươi - 1kg - Nấm Xanh 80,000₫ 95,000₫ -16%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Bào Ngư Xám Tươi 200g - Nấm Xanh 22,000₫ 37,000₫ -41%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Hồng Chi Thái Lát - 55g - Nấm Xanh 92,000₫ 107,000₫ -14%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Linh Chi Đỏ Nguyên Tai - Nấm Xanh 600,000₫ 615,000₫ -2%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Linh Chi Đỏ Thái Lát - 40g - Nấm Xanh 69,000₫ 84,000₫ -18%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Shiitake Khô - Túi Zip 100g - Nguyên Long 85,000₫ 105,000₫ -19%
Nấm Shiitake Khô Cao Cấp - Hộp nhựa 75g - Nguyên Long 100,000₫