Nguyên Anh SeaFood

Cá Bóp Cắt Khoanh - Túi 400Gr - Nguyên Anh SeaFood 150,000₫ 165,000₫ -9%
Cá Chim Đen Phú Quốc - Túi 500Gr - Nguyên Anh SeaFood 110,000₫ 125,000₫ -12%
Cá Đổng Phú Quốc - Túi 500Gr - Nguyên Anh SeaFood 95,000₫ 110,000₫ -14%
Cá Mú Đại Dương Cắt Khoanh - Túi 500Gr - Nguyên Anh SeaFood 175,000₫ 190,000₫ -8%
Cá Nục Phú Quốc - Túi 500Gr - Nguyên Anh SeaFood 65,000₫ 80,000₫ -19%
Cá Thu Tươi Cắt Khoanh - Túi 300Gr - Nguyên Anh SeaFood 85,000₫ 100,000₫ -15%
Chả Cá Thu Phú Quốc - Túi 500Gr - Nguyên Anh SeaFood 140,000₫ 155,000₫ -10%
Combo Lẩu Thái 5 Món - Túi 650Gr - Nguyên Anh SeaFood 250,000₫ 265,000₫ -6%
Đầu Cá Hồi - 500g - Nguyên Anh SeaFood 69,000₫
Khô Cá Cơm Phú Quốc - Túi 500Gr - Nguyên Anh SeaFood 140,000₫ 155,000₫ -10%
Lườn Cá Hồi Cắt Lát - 300g - Nguyên Anh SeaFood 79,000₫ 95,000₫ -17%
Mực Lá "Ngủ Đông" Phú Quốc - 500g - Nguyên Anh SeaFood 175,000₫
Mực Ống Phú Quốc - Túi 500Gr - Nguyên Anh SeaFood 175,000₫ 190,000₫ -8%
Tôm Biển Phú Quốc Size Lớn - Túi 500Gr - Nguyên Anh SeaFood 195,000₫ 210,000₫ -7%