Chuối Laba Lâm Đồng thuần chủng, ủ chín truyền thống 32,000₫

5

(1 đánh giá)