Báo cáo FAO về Khí Methane từ Chăn Nuôi và Lúa Gạo.

  • Biên tập bởi
  • foodmap ngày 04/11/2023
  • 3486

Báo cáo mới của FAO cung cấp đánh giá toàn diện về các phương pháp tiếp cận hiệu quả, linh hoạt và bền vững trong sản xuất nông sản và thực phẩm, hướng tới bảo vệ môi trường.

bo-lua-gao

Sự gia tăng của khí methane được xác định là một yếu tố quan trọng tác động tiêu cực đến khủng hoảng khí hậu, đẩy mạnh sự chú ý đến các biện pháp giảm thiểu khí thải methane trong lĩnh vực nông nghiệp quan trọng. Với mục tiêu tăng cường hiểu biết về các biện pháp hành động thiết thực và hỗ trợ cộng đồng, Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO) đã phát hành báo cáo “Phát thải khí methane trong hệ thống chăn nuôi và lúa gạo: Nguyên nhân, đo lường, giảm thiểu và đánh giá”.

Báo cáo được thực hiện bởi một nhóm gồm 54 nhà khoa học và chuyên gia quốc tế của Đối tác Đánh giá và Hiệu suất Môi trường Chăn nuôi (LEAP), mà FAO đã tổ chức từ năm 2012. Nội dung báo cáo cung cấp một cái nhìn toàn diện và phân tích về lượng khí methane trong hệ thống chăn nuôi và lúa gạo. Báo cáo không chỉ chỉ ra nguồn gốc và nơi lưu trữ khí methane, mà còn mô tả cách đo lường lượng khí thải, đồng thời trình bày một loạt các chiến lược giảm thiểu và đánh giá các dữ liệu có thể sử dụng để đo lường cả lượng khí thải và mức độ giảm thiểu trong hệ thống khí hậu.

Trong bối cảnh chuyển đổi khí hậu, Phó Tổng giám đốc FAO đã nhấn mạnh rằng báo cáo này tăng cường những nỗ lực của các quốc gia và các bên liên quan trong việc giảm phát thải khí methane, đồng thời hướng tới việc phát triển hệ thống nông sản thực phẩm hiệu quả, toàn diện, linh hoạt, ít phát thải và bền vững hơn.

Khí methane chiếm khoảng 20% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu và có khả năng giữ nhiệt cao gấp 25 lần so với carbon dioxide tại lớp bức xạ trong khí quyển. Sự đóng góp của lượng khí thải methane từ hoạt động con người đang làm tăng thêm khoảng 0,5 độ C vào sự nóng lên toàn cầu được ghi nhận, từ đó làm cho việc giảm lượng khí thải này trở nên cực kỳ quan trọng trong việc thực hiện Thỏa thuận Paris. Báo cáo này được xây dựng nhằm hỗ trợ các hệ thống nông nghiệp thực phẩm tham gia vào Cam kết Mê-tan Toàn cầu, một sáng kiến không ràng buộc được hơn 150 quốc gia đồng ý nhằm giảm 30% lượng khí thải methane so với mức năm 2020 vào năm 2030, từ đó giúp tránh được sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt quá mức 0,2 độ C vào năm 2050.

Ngoài ra, dự án này cũng phù hợp với Chiến lược của FAO về Biến đổi Khí hậu và Khung Chiến lược 2022-2031, cả hai đều hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc kết hợp toàn diện của Bốn Tốt, bao gồm: Sản xuất tốt hơn, Dinh dưỡng tốt hơn, Môi trường tốt hơn và Cuộc sống tốt hơn.

Ngoài các hệ thống thực phẩm nông nghiệp, một số hoạt động khác của con người cũng góp phần vào việc phát thải khí methane, bao gồm bãi chôn lấp, hệ thống dầu khí tự nhiên, mỏ than, và nhiều nguồn khác. Khoảng 32% lượng khí thải methane do con người tạo ra trên toàn cầu đến từ quá trình vi sinh vật trong quá trình lên men trong dạ dày của động vật nhai lại và hệ thống quản lý phân, trong khi 8% khác đến từ hoạt động trồng trọt lúa.

Nguồn: Mard.gov.vn

TOP