Sáu bước quang trọng làm nên một báo cáo ESG

  • Biên tập bởi
  • foodmap ngày 17/10/2023
  • 2437

Báo cáo ESG là một tổ hợp đánh giá và thúc đẩy quá trình phát triển , của bất kỳ tổ chức hoặc doanh nghiệp nào . Sự tăng trưởng mạnh mẽ và chính xác của báo cáo ESG cho thấy tầm quan trọng của “ bền vững“. Chính phủ Liên minh châu u mới đây đã ban hành các luật quan trọng để đảm bảo họ có thể đạt được mục tiêu khí hậu năm 2030 mà họ đã đề ra và tác động của Chỉ thị Báo cáo Bền vững Doanh nghiệp (CSRD) đối với hơn 10.000 công ty nước ngoài đồng nghĩa với việc báo cáo ESG sẽ tiếp tục định nghĩa sự thành công dài hạn của các công ty và tổ chức mọi quy mô trên khắp thế giới.23

Không chỉ có báo cáo ESG và bền vững giúp thể hiện tính minh bạch về tác động môi trường của một tổ chức, mà báo cáo này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc khởi đầu các cuộc trò chuyện với các bên liên quan chủ chốt. Hơn nữa, báo cáo ESG hàng năm đặt ra một cơ sở để các tổ chức đo sự thay đổi trong tương lai, đồng thời cho phép họ xác định các biện pháp có thể được thực hiện để cải thiện hiệu suất ESG của họ. Harvard đã phát hiện rằng việc tương tác với ESG đã tăng doanh số bán hàng thông qua việc cải thiện sự trung thành và sự hài lòng của khách hàng.

Để hiệu quả chuẩn bị một báo cáo ESG hàng năm tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng các yêu cầu của cả bên trong và bên ngoài tổ chức, các tổ chức cần đảm bảo các bước sau được xem xét cẩn thận:

1. Xác định phạm vi của báo cáo

Đầu tiên, các công ty cần xác định nội dung của báo cáo bằng cách đánh giá tính chất của các chủ đề ESG có liên quan nhất đối với tổ chức, các bên liên quan và yêu cầu báo cáo. Việc đánh giá tính cấu trúc là một công cụ hữu ích có thể được sử dụng để hiểu rõ hơn về những chủ đề nào phù hợp với chiến lược ESG và bền vững của tổ chức, cùng với các chủ đề cần thiết để đảm bảo việc phát triển một báo cáo có tác động rõ rệt. Hơn nữa, việc so sánh với các công ty trong cùng ngành cũng có thể được áp dụng để hiểu rõ hơn về các chủ đề, chỉ số hiệu suất quan trọng và các khung việc báo cáo được sử dụng phổ biến trong ngành và thị trường liên quan của tổ chức. Các công ty có thể sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng họ có thể cung cấp dữ liệu liên quan đối với quản lý và hiệu suất của họ về các chủ đề ESG.

2. Theo tiêu chuẩn báo cáo

Mặc dù không bắt buộc, việc tuân theo các tiêu chuẩn và khung báo cáo ESG của bên thứ ba là một bước quan trọng cần được thực hiện để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quá trình chuẩn bị. Các khung việc báo cáo như các khung của Global Reporting Initiative (GRI) và Hội đồng tiêu chuẩn Kế toán Bền vững (SASB) cung cấp hướng dẫn hữu ích về cách báo cáo về các chủ đề quan trọng trong một loạt ngành công nghiệp. Hơn nữa, những tiêu chuẩn này sẽ theo sát các quy trình tiết lộ các thông tin rất chi tiết và có hệ thống hỗ trợ giúp làm cho báo cáo trở nên chính xác hơn và dễ so sánh hơn, tăng giá trị của báo cáo đối với các bên liên quan bên trong và bên ngoài của các công ty.
Mo hinh ESG

3. Phát triển một bản mô tả báo cáo toàn diện

Sau khi đã đánh giá các vấn đề ESG sẽ được bao gồm trong báo cáo và xác định khung báo cáo phù hợp nhất, bước tiếp theo là phát triển một bản mô tả báo cáo. Bản mô tả này nên cung cấp một tổng quan rõ ràng và tuần tự về các yếu tố quan trọng sẽ được đính kèm bao gồm trong báo cáo. Bản mô tả có thể được cấu trúc xung quanh các chủ đề chính sẽ được tiết lộ trong báo cáo, hoặc nó có thể tuân theo các trụ cột chính của chiến lược ESG của tổ chức. Sau đó, các công ty có thể lựa chọn phát triển một kho dữ liệu. Kho dữ liệu này sẽ được xây dựng dựa trên bản mô tả báo cáo và đóng vai trò như một kho lưu trữ cho tất cả các dữ liệu ESG liên quan sẽ được bao gồm trong báo cáo, đồng thời đảm bảo không có khoảng trống trong dữ liệu.

4. Thu thập và đánh giá dữ liệu

Khi đã phát triển bản mô tả của báo cáo, dữ liệu và nội dung liên quan đến các chủ đề ESG có liên quan trong báo cáo cần được thu thập. Các quan chức bền vững và quan chức tài chính nên làm việc cùng nhau trong việc liên hệ với các bên liên quan nội bộ và chủ sở hữu dữ liệu để đảm bảo việc thu thập dữ liệu hiệu quả được sử dụng để phản ánh chiến lược ESG của tổ chức. Để đảm bảo chất lượng và độ chính xác trong các điểm dữ liệu và chỉ số quan trọng, việc sử dụng kiểm toán nội bộ và các nhà kiểm toán ngoại viện tỏ ra quan trọng.

website PLan A

Plan A cung cấp một nền tảng toàn diện về tính toán carbon và giảm khí nhà kính, cho phép các doanh nghiệp dễ dàng thu thập và tối ưu hóa dữ liệu về lượng phát thải khí nhà kính của họ, đo lường và phân tích khí thải carbon và báo cáo về hiệu suất về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG).

5. Chuẩn bị và thiết kế báo cáo

Sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin cần thiết trong quá trình thu thập dữ liệu, nội dung và kịch bản của báo cáo cần được lập. Nội dung của báo cáo nên rõ ràng trình bày cách tổ chức tiếp cận chiến lược bền vững và ESG, chính sách, quản lý, và hiệu suất trong các vấn đề quan trọng. Hơn nữa, các bên liên quan nội bộ nên được tham gia (ví dụ: bộ phận tiếp thị hoặc pháp lý) để có được sự chấp thuận trong các lĩnh vực quan trọng như nội dung, ngôn ngữ và tông điệu. Khi phiên bản cuối cùng của báo cáo đã được chấp thuận, quan trọng là cần phải có một đội ngũ tiếp thị nội bộ hoặc nhà thiết kế đồ họa bên ngoài để đảm bảo báo cáo chứa các đồ họa có ý nghĩa (ví dụ: biểu đồ, đồ thị hoặc bảng) và hấp dẫn dễ diễn đạt để báo cáo dễ dàng trích xuất thông tin.

6. Xuất bản, tự phản ánh và cải thiện hiệu suất ESG

Cuối cùng, sau khi báo cáo cuối cùng đã sẵn sàng để xuất bản – các kênh truyền thông khác nhau, như trang web của công ty, thông cáo báo chí và mạng xã hội, nên được sử dụng để đảm bảo tất cả các bên liên quan chính có thể dễ dàng truy cập báo cáo ESG. Sau khi xuất bản báo cáo, tổ chức nên tổ chức buổi tự phản ánh với các bên liên quan chính để xem xét về các khoảng trống trong chiến lược và báo cáo ESG của họ, những lĩnh vực có thể cải thiện, và những cam kết cần được thực hiện trong tương lai.

Các công ty mong muốn đưa ra các báo cáo ảnh hưởng và minh bạch cần phải không chỉ điều chỉnh tài nguyên của họ đối với việc báo cáo ESG, mà còn phải tích hợp sự bền vững như trung tâm trong chuỗi cung ứng và hoạt động tổng thể của họ. Báo cáo hiệu quả và điều chỉnh giúp các công ty đặt ra các mục tiêu giảm phát thải, chủ yếu việc giảm thải sẽ thông qua các kế hoạch tùy chỉnh và truyền đạt tiến trình của họ. Tất cả điều này trong khi tiến hành việc cải thiện liên tục và đóng góp đáng kể cho một số chỉ số hiệu suất chiến lược – chẳng hạn như:

Tiết kiệm chi phí: Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua việc đảm bảo tuân thủ các quy định ESG giúp các công ty tiết kiệm chi phí.
Giảm rủi ro: Báo cáo ESG và bền vững cho phép tổ chức hiểu rõ toàn bộ hoạt động của họ; từ đó đảm bảo rằng rủi ro môi trường, xã hội và tài chính có thể được giảm thiểu.
Nâng cao hiệu suất: Các quy trình liên quan đến việc thu thập thông tin trong quá trình báo cáo cho phép các công ty cải thiện khả năng ra quyết định của họ, và từ đó tăng cường hiệu suất hoạt động.
Tăng cơ hội tiếp cận vốn: Theo nghiên cứu của Đại học Oxford, hơn 80% nhà đầu tư chính流giờ xem xét thông tin ESG khi đưa ra quyết định đầu tư, tính minh bạch ngày càng quan trọng đối với cả bên trong và bên ngoài công ty. Do đó, đảm bảo sự phù hợp của quản trị nội bộ sẽ là yếu tố quan trọng để tăng khả năng tiếp cận vốn tài chính cho các công ty. ‍
Cải thiện hình ảnh thương hiệu: Như tìm thấy bởi Nielsen, doanh số bán sản phẩm bền vững đã tăng gần 20% kể từ năm 2014. Do đó, có vẻ rõ ràng rằng người tiêu dùng đang tìm cách ủng hộ các công ty đang hành động về hướng mô hình kinh doanh bền vững hơn. Do đó, báo cáo ESG phù hợp là điều có thể thỏa thuận cho các doanh nghiệp muốn củng cố uy tín của họ. ‍‍
Đổi mới: Xác định các lĩnh vực mạnh và yếu là điều quan trọng để mở ra cơ hội đổi mới.
Do đó, hướng dẫn trên nên được xem xét một cách cẩn thận ở cấp tổ chức để đảm bảo rằng báo cáo ESG được chuẩn bị và công bố một cách hiệu quả và hiệu quả. Sử dụng các bước này như hướng dẫn và tìm kiếm cải tiến liên tục trong các lĩnh vực ESG và bền vững sẽ giúp các công ty xác định được một lợi thế cạnh tranh thông qua đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.

Nguồn:PlanA

TOP