Lâm Đồng: Linh hoạt trong nông nghiệp - thích ứng biến đổi khí hậu

  • Biên tập bởi
  • foodmap ngày 08/12/2023
  • 2133

Theo góc nhìn Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng, việc ứng dụng công nghệ 4.0 trong tình hình sản xuất nông nghiệp hiện nay phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu gần đây được tỉnh Lâm Đồng rất quan tâm. Tỉnh Lâm Đồng có kinh nghiệm lên đến 15 năm phát triển đối với nông nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại nên về mặt cơ sở vật chất hay hạ tầng sản xuất cũng như trình độ canh tác, chăn nuôi của nông dân Lâm Đồng có phần vượt trội so với mặt bằng chung của nước ta. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân luôn sẵn sàng tiếp nhận các công nghệ tiên tiến,thông minh dễ dàng tạo sự khác biệt có lợi sản xuất, chăn nuôi và quản lý trang trại.

doi-moi-nong-nghiep

Những doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI, đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, và nông dân trong tỉnh. Họ mở ra cơ hội tiếp cận và áp dụng các công nghệ thông minh, thúc đẩy việc hình thành liên kết sản xuất và mở rộng thị trường.

Chính quyền địa phương cũng đã đưa ra các Đề án quan trọng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh. UBND tỉnh đã phê duyệt và triển khai một số đề án quan trọng nhằm đẩy mạnh quá trình phát triển ở địa phương. Cụ thể, những đề án như “Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh,” “Thí điểm xây dựng huyện Đơn Dương đạt nông thôn mới theo mô hình ứng dụng công nghệ cao với hướng thôn minh giai đoạn 2019 – 2025,” và “Thí điểm xây dựng mô hình Làng đô thị xanh tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng” đã chính thức được áp dụng và triển khai bởi chính quyền địa phương. Các đề án này đặt ra những mục tiêu rõ ràng và nhằm thúc đẩy sự đổi mới và tiếp cận công nghệ cao trong ngành nông nghiệp, góp phần tạo nên một cộng đồng nông dân thông minh và hiện đại.

Hiện nay, việc đổi mới và áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp không chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn mà còn tạo ra những thay đổi lâu dài về hiệu suất và năng suất. Sự giảm chi phí trong giao thông vận tải và truyền thông sẽ tạo ra hệ thống hậu cần và chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, đồng thời giảm chi phí thương mại. Tất cả những cải tiến này có thể mở rộng thị trường và thúc đẩy tăng trưởng, tạo ra những cơ hội mới cho ngành nông nghiệp. Lợi ích cụ thể bao gồm lợi thế cạnh tranh của địa phương so với các khu vực khác, cũng như cơ hội để tỉnh Lâm Đồng đạt được sự nhanh chóng và tiên phong trong việc áp dụng nông nghiệp thông minh, dựa trên nền tảng công nghệ cao đã phát triển trong hơn 15 năm qua. Sự ứng dụng công nghệ mới có thể thúc đẩy năng suất lao động, tăng thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Chuyển đổi hệ thống sản xuất, quản lý, và quản trị doanh nghiệp theo hướng Cách mạng Công nghiệp 4.0 là một khía cạnh quan trọng. Kết nối máy móc và thiết bị trong công xưởng thông qua internet, cùng với việc sử dụng cảm biến để thu thập dữ liệu, mở ra nhiều tiềm năng trong việc nâng cao quy trình sản xuất. Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đưa ra các định hướng trong Nghị quyết số 05/NQ-TU về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại, đặt ra mục tiêu và hướng dẫn phát triển ngành nông nghiệp thông minh. 

Tóm lại, với những thuận lợi và định hướng này, hy vọng tỉnh Lâm Đồng sẽ phát triển nhiều trang trại/doanh nghiệp nông nghiệp thông minh 4.0 trong thời gian tới, tiếp tục đưa ngành nông nghiệp vào giai đoạn mới sau sự thành công của chương trình nông nghiệp công nghệ cao.

Nguồn: Mard.gov.vn

TOP