Sokfarm

SOKFARM – MÓN QUÀ TỪ THIÊN NHIÊN

SOK trong tiếng Khmer có nghĩa là sự bình an, sự yên tâm và đó là giá trị mà chúng tôi muốn mang lại cho các nông hộ Khmer trồng dừa và cho đối tác. Với mong muốn nâng cao giá trị kinh tế cho nông hộ Khmer tỉnh Trà Vinh và tạo ra những sản phẩm chất lượng từ mật hoa dừa hoàn toàn thiên nhiên cho khách hàng. Chúng tôi luôn mang trên mình một hệ giá trị SÁNG TẠO – THÂN THIỆN – CỘNG ĐỒNG để tạo ra các mối quan hệ cung ứng, sản phẩm minh bạch và công bằng xã hội.

Chal Thi – Nữ Thạc Sĩ về quê thu hoạch Mật hoa dừa

Vùng nguyên liệu

Lao động địa phương

Sản phẩm đã xem

TOP