Trồng hoa trong nhà kính tại Hà Lan

  • Biên tập bởi
  • - Foodmap ngày 06/03/2021

Trồng hoa trong nhà kính tại Hà Lan – Tin Tức VTV24

Trong mùa đông lạnh giá, âm tới chục độ C thế mà hàng ngày những vườn hoa tại Hà Lan vẫn cho ra sản phẩm đều đều, họ đã làm như thế nào?

TOP