Tận dụng công nghệ sinh học nâng cao chất lượng nuôi trồng thủy sản

  • Biên tập bởi
  • foodmap ngày 17/04/2024
  • 4985

Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh và ô nhiễm môi trường, sản lượng nuôi thủy sản ổn định và tăng đều qua từng năm tại tỉnh Nam Định. Điều này là kết quả của việc các hộ nuôi thủy sản tích cực áp dụng công nghệ asinh học vào sản xuất, nhằm giảm thiểu tác động xấu tới môi trường và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.

mo hinh nuoi tom giup tang nang xuat

Thách thức về biến đổi khí hậu, dịch bệnh và ô nhiễm môi trường đặt ra nhiều khó khăn cho ngành nuôi thủy sản ở Nam Định. Tuy nhiên, nhờ sự áp dụng các phương pháp kỹ thuật tiên tiến, nhất là công nghệ sinh học, sản lượng nuôi thủy sản vẫn duy trì ổn định và tăng đều qua các năm. Điều này là kết quả của việc hộ nuôi áp dụng kỹ thuật tiên tiến, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức đã giúp nâng cao nhận thức của người dân về một nền nông nghiệp xanh, sạch và đảm bảo an toàn môi trường. Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp đã thay đổi tập quán canh tác của người dân. Thay vì sử dụng hóa chất, nhiều hộ nuôi đã chuyển sang sử dụng chế phẩm sinh học, giúp vật nuôi hấp thu tốt thức ăn, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và giảm chi phí cho việc xử lý nước trong quá trình nuôi.

Ở khu nuôi tập trung của HTX Nuôi trồng thủy sản Xuân Hòa, ứng dụng công nghệ sinh học và quạt nước đã giúp tăng cường hàm lượng ô-xy trong nước, làm sạch môi trường nước và tăng tốc độ sinh trưởng của cá. Đồng thời, việc sử dụng chế phẩm sinh học định kỳ cũng giúp kiểm soát dịch bệnh và giảm hệ số sử dụng thức ăn. Công nghệ Biofloc cũng được áp dụng tại một số hộ nuôi tôm, giúp nuôi tôm siêu thâm canh 2-3 giai đoạn và tăng hiệu quả gấp 2-3 lần so với phương pháp nuôi truyền thống. 

Chính sách ứng dụng công nghệ sinh học vào nuôi trồng thủy sản đem lại hiệu quả lớn, giúp hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho giá trị cao và tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân. Để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, UBND tỉnh Nam Định đã phê duyệt Đề án “Ứng dụng khoa học và công nghệ để phát triển công nghiệp công nghệ sinh học”, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ mới và phát triển các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thủy sản sạch bệnh và chế phẩm sinh học.

Công nghệ sinh học đang ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống và sản xuất, đặc biệt trong kinh tế nông nghiệp và thuỷ sản. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào nuôi trồng thủy sản không chỉ giúp phát triển bền vững mà còn đảm bảo sự hài hòa với môi trường tự nhiên, đóng góp vào xây dựng một nền nông nghiệp sạch và an toàn.

Nguồn: Mard.gov.vn

TOP