Tái canh cây cam tại huyện Cao Phong

  • Biên tập bởi
  • foodmap ngày 15/04/2024
  • 2312

Huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, triển khai “Đề án Tái canh cây ăn quả có múi” với diện tích dự kiến 42ha trong năm 2024. Đây là bước đột phá để xây dựng cánh đồng mẫu và khuyến khích phát triển cây có múi, góp phần vào sự bền vững của vùng đất này.

mo hinh tai canh tac tao tien de nhan giong cay trong tai hoa binh

Mục tiêu của đề án tái canh cây ăn quả có múi: đề án nhằm tạo ra cơ sở hạ tầng mẫu để tái canh cây ăn quả có múi trên diện tích lớn, từ đó thúc đẩy phát triển bền vững của nền nông nghiệp địa phương. Mục tiêu cụ thể bao gồm tái canh cây cam, quýt trên diện tích 1500ha, với hỗ trợ giống cây đầu dòng và quy trình chăm sóc kỹ thuật.

Quy trình triển khai của đề án: các bước triển khai bao gồm đề xuất kế hoạch tái canh từ chính quyền địa phương, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện kế hoạch, và phê duyệt mức hỗ trợ từ cấp chính phủ. Sau đó, sẽ tiến hành rà soát diện tích, đăng ký hỗ trợ cây giống, và triển khai việc cải tạo đất và trồng cây mới.

Hỗ trợ giống và chính sách từ Chính Phủ: hỗ trợ giống cây là một phần quan trọng của đề án, với mức hỗ trợ 100% chi phí mua cây giống sạch bệnh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia. Chính sách này giúp đảm bảo nguồn giống chất lượng cho các hộ nông dân và tạo động lực cho việc tái canh cây ăn quả.

Triển khai thực hiện tại huyện Cao Phong: UBND huyện đã tổ chức rà soát diện tích và đăng ký hỗ trợ cho các hộ nông dân. Tổng số hộ đăng ký hỗ trợ giống là 115 hộ, với tổng diện tích đăng ký là 42,306 ha. Các hộ được hỗ trợ chủ yếu tập trung ở các khu liền kề và chọn loại giống đồng bộ phù hợp với đề án.

Khuyến khích ứng dụng khoa học – kỹ thuật và chính sách hỗ trợ: huyện khuyến khích người dân áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP trong quy trình sản xuất và chế biến cam, cùng việc sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật vi sinh. Chính sách hỗ trợ giống cũng là một phần của sự khuyến khích này, giúp đảm bảo nguồn giống chất lượng và thúc đẩy việc tái canh cây cam.

Nguồn: Mard.gov.vn

TOP