Quy trình thu hoạch chuối Dole chuyên nghiệp

  • Biên tập bởi
  • - Foodmap ngày 06/03/2021

Tại Dole, mọi quy trình chủ yếu được thực hiện bằng tay để giảm tác động lên chuối và đều thông qua những quy định kiểm soát chất lượng để đảm bảo chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

TOP