Clip Nóng Khui Sầu Riêng Chín Tự Nhiên Ngon Bá Cháy

  • Biên tập bởi
  • Foodmap ngày 16/08/2023
  • 3156

Sầu riêng từ vườn sầu Ri6 của chú Hưng và cô Ánh tại Hợp tác xã Hưng Phát, huyện Đồng Phú, tính Bình Phước. Đợt sầu đầu mùa năm 2019, FoodMap khui thử trái mẫu để cả team cùng thưởng thức. Sầu ngon quá ngời quá đất luôn!!!