Báo cáo chung về tình hình KT-XH của tháng 1/2024

  • Biên tập bởi
  • foodmap ngày 04/03/2024
  • 2361

Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến hết ngày 15/01/2024, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 29,78 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 4,1% và kim ngạch nhập khẩu tăng 6,8%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu đạt 0,38 tỷ USD.

1. Số liệu sản xuất nông nghiệp

a) Về tình hình nông nghiệp

Trong tháng 01/2024, hoạt động sản xuất nông nghiệp tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân và trồng cây hoa màu trên khắp cả nước. Đến ngày 15/01/2024, diện tích gieo cấy lúa đông xuân đã đạt 1.821,4 nghìn ha, tương đương 96,9% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, các địa phương ở miền Bắc đã gieo cấy được 63,4 nghìn ha, tương ứng với 66,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, các địa phương ở miền Nam đã đạt 1.757,9 nghìn ha, tương đương với 98,5%, và riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt 1.427,7 nghìn ha, chiếm 99,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với cây hàng năm, diện tích ngô và lạc đã giảm so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do hiệu quả kinh tế không cao, khiến người dân có xu hướng chuyển sang trồng đậu tương, khoai lang và các loại rau để nhắm vào người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên Đán.

Đến thời điểm cuối tháng 01/2024, tổng số lợn của cả nước đã tăng 4,1% so với cùng thời điểm năm 2023; tổng số bò tăng 0,4%; tổng số trâu giảm 1,2%; tổng số gia cầm tăng 3,6%. Tính đến ngày 23/01/2024, dịch lợn tai xanh và dịch lở mồm long móng không còn diễn ra trên toàn quốc, chỉ còn ở Hòa Bình và Cao Bằng; dịch cúm gia cầm còn tồn tại ở Bắc Ninh và Tiền Giang; dịch viêm da nổi cục còn ở Tiền Giang; dịch tả lợn châu Phi vẫn còn ở 16 địa phương chưa qua 21 ngày. Đáng chú ý, hiện nay đang ghi nhận sự xuất hiện của dịch dại trên động vật tại 5 địa phương chưa qua 21 ngày.

san xuat nong nghiep

b) Về tình hình lâm nghiệp

Trong tháng 01/2024, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước ước đạt 7,8 nghìn ha, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2023. Diện tích rừng bị thiệt hại là 31,5 ha, giảm 0,8%, trong đó diện tích rừng bị cháy là 2,5 ha, tăng 2%, diện tích rừng bị chặt, phá là 29 ha, giảm 1%.

c) Về tình hình thủy hải sản

Trong tháng 01/2024, sản lượng thủy sản ước đạt 590,1 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Đạt 313,3 nghìn tấn, sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng 1,9%, trong khi sản lượng thủy sản khai thác đạt 276,8 nghìn tấn, tăng 4,6%.

lam nghiep va thuy san

2. Số liệu sản xuất công nghiệp

IIP tháng 01/2024 giảm 4,4% so với tháng trước, nhưng tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 19,3%, đóng góp 15,1 điểm phần trăm. Sản xuất và phân phối điện tăng 21,6%, cung cấp nước, quản lý rác thải, nước thải tăng 5,7%. Ngành khai khoáng tăng 7,3%, đóng góp 1,2 điểm phần trăm.

Sản xuất công nghiệp tháng 01/2024 tăng ở 60 địa phương và giảm ở 3 địa phương trên cả nước. Số lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

san xuat cong nghiep

3. Tình hình đăng ký của doanh nghiệp 1/2024

Trong tháng Một năm 2024, cả nước ghi nhận sự thành lập mới của 13,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng đáng kể lên đến 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, có gần 13,8 nghìn doanh nghiệp tái khởi đầu hoạt động, tăng đến gấp đôi so với tháng trước và giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại hoạt động trong tháng 01/2024 đã vượt qua con số 27,3 nghìn doanh nghiệp, đánh dấu một tăng trưởng ấn tượng lên đến 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 01/2024, số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn lên đến 43,9 nghìn, tăng mạnh đến 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, có 7.798 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 14% và 2.165 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,2%. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng đạt đến con số đáng kể là 53,9 nghìn, tăng cao đến 22,8% so với cùng kỳ năm trước.

tinh hinh dk cua dn

4. Hoạt động đầu tư

Trong tháng 01/2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 31,1 nghìn tỷ đồng, đạt đến 4,4% kế hoạch năm và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước (so với cùng kỳ năm 2023, tăng 3,8% và 5,6% lần lượt).

Đạt 2,36 tỷ USD, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/01/2024, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, đã tăng mạnh đến 40,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 01/2024, vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam đạt 1,48 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng này ghi nhận 11 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng số vốn từ Việt Nam đạt 16,2 triệu USD, tăng đến 9,3 lần so với cùng kỳ của năm trước.

cac hoat dong dau tu

5. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Trong 15 ngày đầu tháng 01/2024, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 43,7 nghìn tỷ đồng, đạt 2,6% so với dự toán năm.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước trong cùng khoảng thời gian dự kiến đạt 46,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 2,2% so với dự toán năm.

6. Bán lẻ và dịch vụ

a) Doanh số bán lẻ hàng hóa và doanh thu từ dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng Một năm 2024 ước đạt 524,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng lên 8,1% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,8% (so với cùng kỳ năm 2023 tăng 9,1%), tăng trưởng vẫn đạt mức khá ổn định. 

ban le va dich vu

b) Xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 1/2024

Trong kỳ 1 tháng 01/2024 (từ ngày 01/01 đến hết ngày 15/01/2024), tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa[4] sơ bộ đạt 29,78 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 4,1%, trong khi nhập khẩu tăng 6,8%. Cán cân thương mại hàng hóa tháng trước đã ghi nhận một tình hình tích cực, với mức xuất siêu đạt 0,38 tỷ USD.

Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 01/2024 

Có sự tăng trưởng tích cực. Đạt 15,08 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ đã tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước tính đến hết ngày 15/01/2024.

Tính đến hết ngày 15/01/2024, nhóm hàng công nghiệp chế biến đã chiếm tỷ trọng lớn với 13,35 tỷ USD, đóng góp 88,5% vào tổng kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu hàng hóa

Đạt 14,7 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đã ghi nhận mức tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước trong khoảng thời gian đến hết ngày 15/01/2024.

Trong cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu tính đến hết ngày 15/01/2024, nhóm hàng tư liệu sản xuất sơ bộ đã chiếm phần lớn với 13,83 tỷ USD, tương đương 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng Một, dù vẫn ghi nhận xuất siêu nhưng đã giảm xuống còn 0,38 tỷ USD (so với 0,73 tỷ USD cùng kỳ năm trước). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước tiếp tục nhập siêu với số liệu lên tới 1,19 tỷ USD, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả dầu thô) vẫn duy trì xuất siêu với 1,57 tỷ USD.

xuat nhap khau

c) Giá Đô la Mỹ, giá vàng và Chỉ số giá tiêu dùng

Trong tháng 01/2024, Chỉ số Giá Tiêu Dùng (CPI) tăng 0,31% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2023, CPI tháng Một ghi nhận mức tăng 3,37%, trong khi lạm phát cơ bản tháng 01/2024 tăng 2,72%.

Chỉ số Giá Vàng trong tháng 01/2024 tăng 2,55% so với tháng 12/2023 và ghi nhận mức tăng 15,43% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 01/2024, Chỉ số Giá Đô la Mỹ tăng 0,52% so với tháng 12/2023 và ghi nhận mức tăng 3,69% so với cùng kỳ năm trước.

chi so gia

d) Vận tải bao gồm hành khách và hàng hóa

Trong tháng Một, ngành Vận Tải Hành Khách ghi nhận ước đạt 392,7 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 3% so với tháng trước và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối tháng, tỷ lệ luân chuyển đạt 22,7 tỷ lượt khách.km, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng Một, ngành Vận Tải Hàng Hóa ghi nhận ước đạt 205 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số luân chuyển đạt 43 tỷ tấn.km, giảm nhẹ 0,2% so với tháng trước nhưng tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

van tai hang hoa

đ) Khách quốc tế đến Việt Nam

Chính sách xúc tiến và quảng bá du lịch đã được triển khai rộng rãi, đồng thời, Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là điểm đến an toàn và hấp dẫn. Kết quả là, số lượng khách quốc tế đến nước ta trong tháng Một đã vượt qua con số 1,5 triệu lượt người, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng đáng kể lên đến 73,6% so với cùng kỳ năm trước.

luoc doan khach quoc te

7. Một số tình hình xã hội

Theo khảo sát thực hiện trong tháng Một năm 2024, tỷ lệ hộ dân cư đánh giá có thu nhập trong tháng không có sự thay đổi so với tháng trước, đồng thời cũng đã tăng lên so với cùng kỳ năm trước, đạt đến 92,4%.

Trong khoảng thời gian từ 15/12/2023 đến 14/01/2024, trên toàn quốc đã ghi nhận tổng cộng 2.434 vụ tai nạn giao thông. Trung bình mỗi ngày trong tháng, số vụ tai nạn giao thông trên cả nước là 79, trong đó bao gồm 52 vụ tai nạn từ ít nghiêm trọng và số vụ giao thông thống kê được là 27 vụ. Số liệu này cũng cho thấy có 31 người thiệt mạng, 35 người bị thương và 31 người gặp phải thương tích nhẹ.

Trong tháng, mưa lớn làm sạt lở và mất tích 9 người cùng 1 người bị thương. Hơn nữa, hơn 969,4 ha lúa và hoa màu bị hư hại. Đồng thời, 72 ngôi nhà bị ngập hư hại, với thiệt hại ước tính lên đến 62,2 tỷ đồng, tăng gấp 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khoảng thời gian từ ngày 17/12/2023 đến ngày 16/01/2024, đã có 3.443 vụ vi phạm môi trường được phát hiện, trong đó có 2.952 vụ đã được xử lý, với tổng số tiền phạt đạt 26,1 tỷ đồng. Số liệu này ghi nhận mức tăng 49,5% so với tháng trước nhưng giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 01/2024, đã có 376 vụ cháy, nổ xảy ra trên toàn quốc, làm 5 người thiệt mạng và 1 người bị thương, với thiệt hại ước tính lên đến 19,5 tỷ đồng. Số liệu này ghi nhận mức tăng gấp 4,6 lần so với tháng trước và gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

nhung con so noi len su nguy hiem cua tai nan giao thong

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê