Bào Tử Nấm Linh Chi Đỏ - Nấm Xanh 650,000₫ 665,000₫ -2%
Có sẵn Nấm xanh
Bột Nấm Bào Ngư Khô - Nấm Xanh 47,000₫ 62,000₫ -24%
Có sẵn Nấm xanh
Bột Nấm Hồng Chi - 55g - Nấm Xanh 91,000₫ 106,000₫ -14%
Có sẵn Nấm xanh
Bột Nấm Hương Khô - Nấm Xanh 66,000₫ 81,000₫ -19%
Có sẵn Nấm xanh

5

(1 đánh giá)
Bột Nấm Linh Chi Đỏ - 55g - Nấm Xanh 91,000₫ 106,000₫ -14%
Có sẵn Nấm xanh
Bột Nấm Mèo Khô - 150g - Nấm Xanh 62,000₫ 77,000₫ -19%
Có sẵn Nấm xanh
Combo Nấm Lẩu Happy - 200g - Nấm Xanh 50,000₫ 65,000₫ -23%
Có sẵn Nấm xanh
Combo Nấm Lẩu Happy - 350g - Nấm Xanh 80,000₫ 95,000₫ -16%
Có sẵn Nấm xanh
Hộp quà tặng Bào Tử Nấm Linh Chi - Nấm Xanh 1,500,000₫
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Bạch Tuyết Tươi - 150g - Nấm Xanh 22,000₫ 37,000₫ -41%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Bào Ngư Khô - 40g - Nấm Xanh 56,000₫ 66,000₫ -15%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Bào Ngư Xám Tươi - 1kg - Nấm Xanh 80,000₫ 95,000₫ -16%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Bào Ngư Xám Tươi 200g - Nấm Xanh 22,000₫ 37,000₫ -41%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Đùi Gà Tươi - 1kg - Nấm Xanh 175,000₫ 190,000₫ -8%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Đùi Gà Tươi - 200g - Nấm Xanh 38,000₫ 53,000₫ -28%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Hoàng Kim Tươi - 200g - Nấm Xanh 24,000₫ 39,000₫ -38%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Hoàng Kim Tươi - 500g - Nấm Xanh 45,000₫ 60,000₫ -25%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Hồng Chi Thái Lát - 55g - Nấm Xanh 92,000₫ 107,000₫ -14%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Hương (Nấm Đông Cô) Khô - 50g - Nấm Xanh 78,000₫ 89,000₫ -12%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Hương Tươi - 1kg - Nấm Xanh 220,000₫ 235,000₫ -6%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Hương Tươi - 200g - Nấm Xanh 48,000₫ 63,000₫ -24%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Kim Châm Tươi - 1kg - Nấm Xanh 70,000₫ 85,000₫ -18%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Kim Châm Tươi - 200g - Nấm Xanh 23,000₫ 38,000₫ -39%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Linh Chi Đỏ Nguyên Tai - Nấm Xanh 600,000₫ 615,000₫ -2%
Có sẵn Nấm xanh