Maloca

Đồi chè Mộc Châu mà FoodMap Team ghi lại lúc đi khảo sát

Trà xanh hảo hạng của MALOCA tự hào là dòng trà sạch, an toàn được canh tác theo tiêu chuẩn bền vững và đạt được chứng nhận Rainforest quốc tế.

 

CHỨNG NHẬN RAINFOREST ALLIANCE

Rainforest Alliance (RA) là một tổ chức phi chính phủ (NGO) làm việc nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và đảm bảo sinh kế bền vững bằng cách chuyển đổi tập quán sử dụng đất, tập quán kinh doanh và hành vi của người tiêu dùng. Có trụ sở chính tại thành phố New York với các văn phòng trên khắp Bắc Mỹ và Nam Mỹ, châu Á, châu Phi và châu Âu và chương trình làm việc tại hơn 100 quốc gia, tổ chức này đã giành được một đánh giá bốn sao của tổ chức Charity Navigator trong hơn năm năm liên tiếp. RA được Daniel Katz, một thành viên trong hội đồng quản trị, thành lập vào năm 1987, và được dẫn dắt bởi Tổng thống Tensie Whelan.

Rainforest Alliance khai thác các lực lượng thị trường như một phần trong chiến lược của mình nhằm xác định những tác nhân chính của nạn phá rừng và tàn phá môi trường: khai thác gỗ, mở rộng canh tác nông nghiệp, chăn nuôi gia súc và du lịch. Tổ chức này cũng đào tạo nông dân, cán bộ lâm nghiệp và những người khai thác du lịch trong các hoạt động bền vững bảo tồn đất và đường thủy, cải thiện đời sống, bảo vệ người lao động và cộng đồng; tổ chức này cũng giúp họ tiếp cận các nguồn tài chính cần thiết để thực hiện những thay đổi bền vững. Các trang trại và các doanh nghiệp lâm nghiệp được kiểm toán theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Mạng lưới nông nghiệp bền vững và Hội đồng quản lý rừng – các tổ chức phi chính phủ quốc tế mà Rainforest Alliance đã hỗ trợ thành lập.

Ngoài ra, trà xanh của MALOCA cũng đạt được các chứng nhận khắc khe khác đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu như ISO 22000 :

và HACCP :

GIẤY KIỂM NGHIỆM

Sản phẩm đã xem

TOP