CKFoods

-8%

Cá Chẽm Fillet - CKFoods

 • (0)
  • 2 Đã bán
  120.000 ₫ 131.000 ₫
  -7%

  Cá Cơm Sông Thiên Nhiên - CKFoods

 • (0)
  • 2 Đã bán
  28.000 ₫ 30.000 ₫
  -8%

  Cá Diêu Hồng Fillet - CKFoods

 • (0)
  • 1 Đã bán
  78.000 ₫ 85.000 ₫
  -17%

  Cá Diêu Hồng Làm Sạch - CKFoods

 • (0)
  • 1 Đã bán
  49.000 ₫ 59.000 ₫
  -8%

  Cá Lóc Cắt Khúc - CKFoods

 • (0)
  • 3 Đã bán
  76.000 ₫ 83.000 ₫
  -8%

  Cá Lóc Fillet - CKFoods

 • (0)
  • 3 Đã bán
  76.000 ₫ 83.000 ₫
  -7%

  Cá Lóc Làm Sạch - CKFoods

 • (0)
  • 3 Đã bán
  50.000 ₫ 54.000 ₫
  -9%

  Cá Nục Làm Sạch - CKFoods

 • (0)
  • 1 Đã bán
  43.000 ₫ 47.000 ₫
  -7%

  Cá Rô Bí Đồng Nguyên Con - CKFoods

 • (0)
  • 1 Đã bán
  28.000 ₫ 30.000 ₫
  -8%

  Cá Rô Đồng Fillet - CKFoods

 • (0)
  • 0 Đã bán
  72.000 ₫ 78.000 ₫
  -9%

  Cá Sòng Làm Sạch - CKFoods

 • (0)
  • 1 Đã bán
  43.000 ₫ 47.000 ₫
  -9%

  Cá Basa Cắt Khúc - CKFoods

 • (0)
  • 5 Đã bán
  43.000 ₫ 47.000 ₫
  -9%

  Cá Basa Fillet Sữa Sạch - CKFoods

 • (0)
  • 1 Đã bán
  43.000 ₫ 47.000 ₫
  -8%

  Cá Trê Fillet - CKFoods

 • (0)
  • 2 Đã bán
  46.000 ₫ 50.000 ₫
  -7%

  Chả Cá Hấp Rau Củ - CKFoods

 • (0)
  • 3 Đã bán
  28.000 ₫ 30.000 ₫
  -7%

  Chả Cá Mè Vinh - CKFoods

 • (0)
  • 6 Đã bán
  39.000 ₫ 42.000 ₫
  -8%

  Tôm Sú Quảng Canh Bỏ Đầu - CKFoods

 • (0)
  • 1 Đã bán
  98.000 ₫ 107.000 ₫
  -8%

  Tôm Thẻ Bỏ Đầu - CKFoods

 • (0)
  • 1 Đã bán
  76.000 ₫ 83.000 ₫
  -8%

  Cá Bống Trứng - CKFoods

 • (0)
  • 2 Đã bán
  54.000 ₫ 59.000 ₫

  Sản phẩm đã xem

  TOP