FOODMAP HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ?

Trang chủ

Viết vài dòng giới thiệu với khách hàng về cửa hàng của bạn (các loại sản phẩm bạn bán, thương hiệu cửa hàng, các chương trình chăm sóc khách hàng, v.v...). Bạn cũng có thể thêm hình ảnh và video minh họa để tăng sự chú ý của khách với cửa hàng.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xoá bài viết này tại đây hoặc thêm những bài viết mới trong phần quản lý Trang nội dung

#

NHÀ SẢN XUẤT ĐĂNG KÍ

Nhà sản xuất đăng kí bán hàng trên FoodMap thông qua việc điền thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như các thông tin liên quan. Truy suất nguồn gốc là điều kiện bắt buộc khi tham gia trên FoodMap.

#

KHẢO SÁT TỪ FOODMAP

FoodMap sẽ khảo sát độc lập các thông tin Nhà sản xuất cung cấp cũng như khảo sát độc lập cơ sở sản xuất để đánh giá khách quan về Nhà sản xuất. Tất cả thông tin điều được công bố cho khách hàng thông qua mục Thông tin Độc lập trên từng sản phẩm.

#

TẠO CHIẾN DỊCH

Nhà sản xuất đủ điều kiện tham gia FoodMap sẽ được khởi tạo chiến dịch bán hàng trên FoodMap. Mỗi chiến dịch được khởi tạo trong 1 khoảng thời gian nhất định với một sản phẩm nhất định và được FoodMap hỗ trợ kết nối khách hàng trên các kênh truyền thông.

#

CHỐT VÀ GIAO HÀNG

Kết thúc mỗi chiến dịch, đơn hàng sẽ được chốt trước ngày giao hàng một thời gian ứng định ( nhà sản xuất có thể theo dõi thông qua ứng dụng được cung cấp ). Tùy vào năng lực nhà sản xuất mà đơn hàng sẽ được giao bởi FoodMap hoặc Nhà sản xuất.