Blue Coffee Classic, Cà phê Yến Sào - 250g - The Hai Yen 199,000₫ 214,000₫ -7%
Có sẵn The Hai Yen
Chân Yến Sào - Hộp 100g - The Hai Yen 4,500,000₫
Có sẵn The Hai Yen
Chân Yến Sào - Hộp 50g - The Hai Yen 2,350,000₫
Có sẵn The Hai Yen
Chân yến thượng hạng - 40g - HiNest 1,700,000₫ 1,900,000₫ -11%
Có sẵn HiNest
Chân yến thượng hạng - 80g - HiNest 3,100,000₫ 3,600,000₫ -14%
Có sẵn HiNest
Tổ Yến Ăn Liền One S - Hộp 10g - The Hai Yen 699,000₫
Có sẵn The Hai Yen
Yến Chất (Yến Sào Chưng Đường Phèn) - Hộp 1 hũ 70ml - The Hai Yen 50,000₫
Có sẵn The Hai Yen
Yến Chất (Yến Sào Chưng Đường Phèn) - Hộp 6 hũ - The Hai Yen 320,000₫
Có sẵn The Hai Yen
Yến Chất (Yến Sào Chưng Đường Phèn) - Thùng 108 hũ - The Hai Yen 5,250,000₫ 5,400,000₫ -3%
Có sẵn The Hai Yen
Yến Plus Daily - Hộp 2 hũ - The Hai Yen 115,000₫
Có sẵn The Hai Yen
Yến Plus Daily - Hộp 4 hũ - The Hai Yen 259,000₫
Có sẵn The Hai Yen
Yến Plus Evening - Hộp 1 hũ - The Hai Yen 59,000₫
Có sẵn The Hai Yen
Yến Plus Evening - Hộp 4 hũ - The Hai Yen 259,000₫
Có sẵn The Hai Yen
Yến Plus Kiddie - Hộp 1 hũ 75ml - The Hai Yen 50,000₫
Có sẵn The Hai Yen
Yến Plus Kiddie - Hộp 6 hũ - The Hai Yen 320,000₫
Có sẵn The Hai Yen
Yến Plus Mama - Hộp 1 hũ 100ml - The Hai Yen 59,000₫
Có sẵn The Hai Yen
Yến Plus Mama - Hộp 4 hũ - The Hai Yen 259,000₫
Có sẵn The Hai Yen
Yến Plus Morning - Hộp 1 hũ - The Hai Yen 59,000₫
Có sẵn The Hai Yen
Yến Plus Morning - Hộp 4 hũ - The Hai Yen 259,000₫
Có sẵn The Hai Yen
Yến sạch rút lông thượng hạng - 100g - HiNest 5,000,000₫ 6,500,000₫ -23%
Có sẵn HiNest
Yến sạch rút lông thượng hạng - 30g - HiNest 1,900,000₫ 2,200,000₫ -14%
Có sẵn HiNest
Yến sạch rút lông thượng hạng - 50g - HiNest 2,800,000₫ 3,400,000₫ -18%
Có sẵn HiNest
Yến sạch rút lông thượng hạng - 70g - HiNest 3,700,000₫ 4,600,000₫ -20%
Có sẵn HiNest
Yến sạch rút lông tiện dụng - 40g - HiNest 1,850,000₫
Có sẵn HiNest