Thịt Mỡ Heo Tươi Ngon 500gr 57,500₫
Thịt Mỡ Heo Tươi Ngon 300gr 34,500₫
Thịt Ba Rọi Tươi Ngon 500Gr 99,500₫
Thịt Ba Rọi Tươi Ngon 300Gr 59,700₫
Thịt Heo Đùi Tươi Ngon 500Gr 92,500₫
Thịt Heo Cốt Lết Tươi Ngon 500gr 82,500₫
Thịt Heo Cốt Lết Tươi Ngon 300gr 49,500₫
Giò Heo Tươi Ngon 500Gr 82,500₫
Giò Heo Tươi Ngon (Nguyên Chân 1,4 - 1,7kg) 260,000₫
Sườn Non Tươi Ngon 500gr 142,500₫
Sườn Non Tươi Ngon 300gr 85,500₫
Thịt Heo Đùi Tươi Ngon 300gr 55,500₫
Thịt Ba Rọi Rút Xương 500gr 142,500₫
Thịt Ba Rọi Rút Xương 300gr 85,500₫