Saigon Samgyetang

Gà Tre Hầm Sâm Tươi Korea - Bí Đỏ Hạt Sen - Saigon Samgyetang 405,000₫
Có sẵn Saigon Samgyetang
Gà Tre Hầm Sâm Tươi Korea - Đông Trùng Hạ Thảo - Saigon Samgyetang 505,000₫
Có sẵn Saigon Samgyetang
Gà Tre Hầm Sâm Tươi Korea - Đương Quy - Saigon Samgyetang 405,000₫
Có sẵn Saigon Samgyetang
Gà Tre Hầm Sâm Tươi Korea - Vị Truyền Thống - Saigon Samgyetang 385,000₫
Có sẵn Saigon Samgyetang