Nấm Shiitake Khô - Túi Zip 100g - Nguyên Long 85,000₫ 105,000₫ -19%
Nấm Shiitake Khô Cao Cấp - Hộp nhựa 75g - Nguyên Long 100,000₫
Nấm Shiitake Tươi Loại A - 105g - Nguyên Long 40,000₫ 55,000₫ -27%
Nấm Shiitake Tươi Loại B - 105g - Nguyên Long 30,000₫ 45,000₫ -33%
Nấm Shiitake Tươi Loại C - 210g - Nguyên Long 50,000₫
Nấm tươi Shiikate cao cấp - Lang Biang 80,000₫

5

(7 đánh giá)