Nấm tươi Shiikate cao cấp - Lang Biang 80,000₫

5

(7 đánh giá)
Nấm Hoàng Kim Tươi - 200g - Nấm Xanh 24,000₫ 39,000₫ -38%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Đùi Gà Tươi - 200g - Nấm Xanh 38,000₫ 53,000₫ -28%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Rơm Tươi (Búp) - 200g - Nấm Xanh 38,000₫ 53,000₫ -28%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Kim Châm Tươi - 200g - Nấm Xanh 23,000₫ 38,000₫ -39%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Bào Ngư Xám Tươi 200g - Nấm Xanh 22,000₫ 37,000₫ -41%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Shiitake Tươi Loại A - 105g - Nguyên Long 40,000₫ 55,000₫ -27%
Nấm Mối Đen Tươi - 500g - Nấm Xanh 255,000₫ 270,000₫ -6%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Mối Đen Tươi - 200g - Nấm Xanh 106,000₫ 121,000₫ -12%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Shiitake Tươi Loại C - 210g - Nguyên Long 35,000₫ 50,000₫ -30%
Combo Nấm Lẩu Happy - 350g - Nấm Xanh 80,000₫ 95,000₫ -16%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Rơm Tươi (Búp) - 500g - Nấm Xanh 90,000₫ 105,000₫ -14%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Bạch Tuyết Tươi - 150g - Nấm Xanh 22,000₫ 37,000₫ -41%
Có sẵn Nấm xanh
Bột Nấm Linh Chi Đỏ - 55g - Nấm Xanh 91,000₫ 106,000₫ -14%
Có sẵn Nấm xanh
Bột Nấm Mèo Khô - 150g - Nấm Xanh 62,000₫ 77,000₫ -19%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Linh Chi Trắng Tươi - 150g - Nấm Xanh 27,000₫ 42,000₫ -36%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Hương Tươi - 200g - Nấm Xanh 48,000₫ 63,000₫ -24%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Linh Chi Đỏ Nguyên Tai - Nấm Xanh 600,000₫ 615,000₫ -2%
Có sẵn Nấm xanh
Bột Nấm Hương Khô - Nấm Xanh 66,000₫ 81,000₫ -19%
Có sẵn Nấm xanh

5

(1 đánh giá)
Nấm Shiitake Khô Cao Cấp - Hộp nhựa 75g - Nguyên Long 100,000₫
Nấm Shiitake Khô - Túi Zip 100g - Nguyên Long 85,000₫ 105,000₫ -19%
Hộp quà tặng Bào Tử Nấm Linh Chi - Nấm Xanh 1,500,000₫
Có sẵn Nấm xanh
Bột Nấm Hồng Chi - 55g - Nấm Xanh 91,000₫ 106,000₫ -14%
Có sẵn Nấm xanh
Nấm Linh Chi Đỏ Thái Lát - 40g - Nấm Xanh 69,000₫ 84,000₫ -18%
Có sẵn Nấm xanh