Lecon Seafoods

Bạch Tuộc Nhật - Lecon Seafoods 750,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Cá Saba Nhật Fillet - Bịch 1Kg - Lecon Seafoods 250,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Cá Saba Nhật Ngâm Giấm - Khay 100gr - Lecon Seafoods 75,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Cá Saba Nhật Nướng Cắt Sẵn - Khay 100gr - Lecon Seafoods 75,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Cá Saba Nhật Nướng Fillet - Khay 100gr - Lecon Seafoods 70,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Cồi Sò Điệp Nhật Có Trứng - Túi 1Kg - Lecon Seafoods 680,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Hàu Nhật - Túi 1Kg - Lecon Seafoods 360,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Mực Lá Phú Quốc - Túi 1Kg - Lecon Seafoods 290,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Ốc Bulot - Hộp 1Kg - Lecon Seafoods 330,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Sò Điệp Aomori Nguyên Vỏ - Túi 1Kg - Lecon Seafoods 159,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Thịt Vẹm Chile - Túi 500g - Lecon Seafoods 110,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Tôm Bắc Cực - Hộp 1Kg - Lecon Seafoods 430,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Vẹm Chile Nguyên Con - Túi 1Kg - Lecon Seafoods 200,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Vẹm Nửa Mảnh New Zealand - Túi 1Kg - Lecon Seafoods 359,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS