Khổng Tước Nguyên

Dưa Ghém Le'men (đu đủ) - Hũ 500g - Khổng Tước Nguyên 115,000₫
Mắm Cá Cơm Xứ Gò - Khổng Tước Nguyên 100,000₫
Mắm Cá Phèn Xứ Gò - Khổng Tước Nguyên 100,000₫
Mắm Ruốc Xứ Gò - Khổng Tước Nguyên 41,000₫
Mắm tép chua Xứ Gò - 200g - Khổng Tước Nguyên 89,000₫
Mắm Tép Riu Xứ Gò - Khổng Tước Nguyên 126,000₫
Mắm Tôm Chà Xứ Gò - Khổng Tước Nguyên 79,000₫
Mắm tôm chua đu đủ Xứ Gò - 200g - Khổng Tước Nguyên 100,000₫
Mắm tôm chua Xứ Gò - 200g - Khổng Tước Nguyên 142,000₫