Hạnh Nhân Mỹ Rang Nguyên Vị 250gr - Đặc Sản Ngon Lành 115,000₫ 135,000₫ -15%
Có sẵn
Hạt Điều Bình Phước Rang Muối 250gr - Đặc Sản Ngon Lành 105,000₫ 130,000₫ -19%
Có sẵn
Hat Dẻ Cười Mỹ (Pitaschio) 250gr - Đặc Sản Ngon Lành 129,000₫ 140,000₫ -8%
Tạm hết
Hạt Mắc Ca Úc 250gr - Đặc Sản Ngon Lành 105,000₫ 120,000₫ -13%
Có sẵn