Bột tỏi Lý Sơn Dori - hủ 70g - Dori 59,000₫
Có sẵn DORI
Cao Tỏi Đen Dori Lý Sơn - Hủ 200ml 390,000₫
Có sẵn DORI
Hành Lý Sơn - Dori - Túi lưới 1kg 79,000₫
Có sẵn DORI
Hành Lý Sơn - Dori - Túi lưới 500g 40,500₫
Có sẵn DORI
Hành Lý Sơn chánh hiệu - Loại 1 95,000₫

4.5

(2 đánh giá)
Hành Lý Sơn VietGAP - Dori - Hộp 250g 23,250₫
Có sẵn DORI
Hành Lý Sơn VietGAP - Dori - Hộp 500g 45,500₫
Có sẵn DORI
Hành Tỏi Lý Sơn Chánh Hiệu - Loại Đặc Biệt 145,000₫
Nước mắm Lý Sơn Dori - Chai 500ml - Dori 89,000₫
Tạm hết DORI
Rượu tỏi đen Dori Lý Sơn - Chai 500ml - Dori 690,000₫
Tạm hết DORI
Tỏi cô đơn Lý Sơn - Một tép - Túi lưới 1kg - Dori 1,600,000₫
Tạm hết DORI
Tỏi cô đơn Lý Sơn - Một tép - Túi lưới 500g - Dori 820,000₫
Tạm hết DORI
Tỏi đen cô đơn Dori Lý Sơn - Một tép - Lon giấy 200g - Dori 990,000₫
Tạm hết DORI
Tỏi đen Dori Lý Sơn - Ít tép - Lon giấy 200g - Dori 500,000₫
Tạm hết DORI
Tỏi đen Dori Lý Sơn - Nhiều tép - Lon giấy 200g - Dori 400,000₫
Tạm hết DORI
Tỏi đen Dori Lý Sơn - Nhiều tép - Túi 125g - Dori 150,000₫
Tạm hết DORI
Tỏi Lý Sơn - Dori Blue - Chưa sơ chế - Túi 500g 105,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Dori Gold - Loại đặc biệt - Túi 500g 127,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Dori Green - Loại tách tép - Túi 500g 120,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Dori Red - Chùm 500g 120,500₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Ít tép - Túi lưới 500g 129,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Nhiều tép - Hộp giấy 1kg 229,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Nhiều tép - Túi lưới 1kg 219,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Nhiều tép - Túi lưới 500g 110,500₫
Có sẵn DORI