Ốc Bulot - Hộp 1Kg - Lecon Seafoods 300,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Mực Lá Phú Quốc - Túi 1Kg - Lecon Seafoods 260,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Tôm Langoustine - Khay 400gr - Lecon Seafoods 235,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Tôm Langoustine (Nhỏ) - Khay 800gr - Lecon Seafoods 320,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Tôm Langoustine (Lớn) - Khay 800gr - Lecon Seafoods 430,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Vẹm Nửa Mảnh New Zealand - Túi 1Kg - Lecon Seafoods 280,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Vẹm Chile Nguyên Con - Túi 1Kg - Lecon Seafoods 200,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Thịt Vẹm Chile - Túi 1Kg - Lecon Seafoods 160,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Cá Saba Nhật Ngâm Giấm - Khay 100gr - Lecon Seafoods 50,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Cá Saba Nhật Nướng Cắt Sẵn - Khay 100gr - Lecon Seafoods 50,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Cá Saba Nhật Nướng Fillet - Khay 100gr - Lecon Seafoods 45,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Cá Saba Nhật Fillet - Bịch 1Kg - Lecon Seafoods 190,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Sò Điệp Aomori Nguyên Vỏ - Túi 2Kg - Lecon Seafoods 258,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Hàu Nhật - Túi 1Kg - Lecon Seafoods 253,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Bạch Tuộc Nhật - Túi 1Kg - Lecon Seafoods 680,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Cồi Sò Điệp Nhật Có Trứng - Túi 1Kg - Lecon Seafoods 620,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Tôm Bắc Cực - Hộp 1Kg - Lecon Seafoods 385,000₫
Có sẵn LECON SEAFOODS
Combo Lẩu Thái 5 Món - Túi 650Gr - Nguyên Anh SeaFood 250,000₫ 265,000₫ -6%
Chả Cá Thu Phú Quốc - Túi 500Gr - Nguyên Anh SeaFood 140,000₫ 155,000₫ -10%
Cá Chim Đen Phú Quốc - Túi 500Gr - Nguyên Anh SeaFood 110,000₫ 125,000₫ -12%
Cá Thu Tươi Cắt Khoanh - Túi 300Gr - Nguyên Anh SeaFood 85,000₫ 100,000₫ -15%
Cá Đổng Phú Quốc - Túi 500Gr - Nguyên Anh SeaFood 95,000₫ 110,000₫ -14%
Khô Cá Cơm Phú Quốc - Túi 500Gr - Nguyên Anh SeaFood 140,000₫ 155,000₫ -10%
Cá Bóp Cắt Khoanh - Túi 400Gr - Nguyên Anh SeaFood 150,000₫ 165,000₫ -9%