Gạo Lứt Đen Organic (Hữu Cơ) 1kg 86,000₫
Có sẵn Gạo Nàng MeKong
Gạo Lứt Đỏ Organic (Hữu Cơ) 1kg 79,000₫
Có sẵn Gạo Nàng MeKong
Gạo Nàng Hương Xát Dối 1kg 52,000₫
Có sẵn Gạo Nàng MeKong
GẠO NGON TỪ ĐẤT - GẠO CHẤT TỪ TÂM 225,000₫

5

(10 đánh giá)
Gạo Trắng Nàng Hương 1kg 49,000₫
Có sẵn Gạo Nàng MeKong