Bắp Cải Tím Đà Lạt - Đặc Sản Ngon Lành 37,000₫
Chả Cá Lý Sơn - Túi 500g 149,000₫
Có sẵn DORI
Cải Kale (Cải Xoăn) Đà Lạt - Đặc Sản Ngon Lành 37,500₫
Rau Đông Lý Sơn - Hộp 100g 42,000₫
Có sẵn DORI
Rau Cau Lý Sơn - Hộp 100g 33,000₫
Có sẵn DORI
Rau Chân Vịt Dori Lý Sơn - Hộp 150g 35,000₫
Có sẵn DORI
Nước mắm Lý Sơn Dori - Chai 500ml 89,000₫
Có sẵn DORI
Đậu phộng rang tỏi Lý Sơn - Tư Còi - Đậu Quảng Ngãi - hủ 270g 69,000₫
Có sẵn DORI
Đậu phộng rang tỏi Lý Sơn - Tư Còi - Đậu Quảng Ngãi - hủ 200g 59,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Ít tép - Túi lưới 500g 129,000₫
Có sẵn DORI
Bột tỏi Lý Sơn Dori - hủ 70g 59,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn Hữu cơ - Dori - Hộp 250g 112,500₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Dori Gold - Loại đặc biệt - Túi 500g 127,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Dori Red - Chùm 500g 120,500₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Dori Blue - Chưa sơ chế - Túi 500g 105,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Dori Green - Loại tách tép - Túi 500g 120,000₫
Có sẵn DORI
Rượu tỏi đen Dori Lý Sơn - Chai 500ml 690,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi đen Dori Lý Sơn - Ít tép - Lon giấy 200g 500,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi đen Dori Lý Sơn - Nhiều tép - Lon giấy 200g 400,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi đen Dori Lý Sơn - Nhiều tép - Túi 125g 150,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi đen cô đơn Dori Lý Sơn - Một tép - Lon giấy 200g 990,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi cô đơn Lý Sơn - Một tép - Túi lưới 1kg 1,600,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi cô đơn Lý Sơn - Một tép - Túi lưới 500g 820,000₫
Có sẵn DORI
Hành Lý Sơn - Dori - Túi lưới 500g 40,500₫
Có sẵn DORI