Bánh Phồng Cua 50% Cua - Nacama 150,000₫
Có sẵn Nacama
Bánh Phồng Sen Chay Modana - Nacama 140,000₫
Có sẵn Nacama
Bánh Phồng Thanh Long Modana - Nacama 55,000₫
Có sẵn Nacama
Bánh Phồng Tôm 38% Tôm - 200g - Nacama 50,000₫
Có sẵn Nacama
Bánh Phồng Tôm 38% Tôm - 400g - Nacama 95,000₫
Có sẵn Khác

5

(1 đánh giá)
Bánh Phồng Tôm 50% Tôm - 500g - Nacama 120,000₫
Có sẵn Nacama
Bánh Phồng Tôm 65% Tôm - 250g - Nacama 95,000₫
Có sẵn Nacama

5

(2 đánh giá)
Bánh Phồng Tôm 80% Tôm - 250g - Nacama 110,000₫
Có sẵn Nacama
Bánh Phồng Tôm Nguyên Tôm - Túi 500Gr - Con Tôm Rừng 140,000₫
Có sẵn Con Tôm Rừng
Bánh Phồng Tôm Rau Củ - Nacama 35,000₫
Có sẵn Nacama
Bánh Phồng Tôm Sen Nacama Kid - Nacama 80,000₫
Có sẵn Nacama
Mắm Tôm Chua - Hũ 250Gr - Con Tôm Rừng 120,000₫
Có sẵn Con Tôm Rừng
Riêu Tôm Xay Đặc Sản Cà Mau - Túi 300Gram 45,000₫ 50,000₫ -10%
Có sẵn Con Tôm Rừng

5

(3 đánh giá)
Tôm Bạc Rừng Ngập Mặn Cà Mau Đông Lạnh - Hộp 300Gr - Con Tôm Rừng 70,000₫
Có sẵn Con Tôm Rừng
Tôm Đất Rừng Ngập Mặn Cà Mau Đông Lạnh - Hộp 400Gr - Con Tôm Rừng 117,000₫ 130,000₫ -10%
Có sẵn Con Tôm Rừng
Tôm Khô Đặc Biệt - Hộp 500Gr - Con Tôm Rừng 1,050,000₫
Có sẵn Con Tôm Rừng
Tôm Khô Đặc Biệt - Hũ 150Gr - Con Tôm Rừng 315,000₫
Có sẵn Con Tôm Rừng
Tôm Khô Đặc Biệt - Túi 100Gr - Con Tôm Rừng 210,000₫
Có sẵn Con Tôm Rừng
Tôm Khô Loại I - Hộp 500Gr - Con Tôm Rừng 800,000₫
Có sẵn Con Tôm Rừng
Tôm Khô Loại I - Hũ 150Gr - Con Tôm Rừng 240,000₫
Có sẵn Con Tôm Rừng
Tôm Khô Loại I - Túi 100Gr - Con Tôm Rừng 160,000₫
Có sẵn Con Tôm Rừng
Tôm Khô Loại II - Hộp 500Gr - Con Tôm Rừng 600,000₫
Có sẵn Con Tôm Rừng
Tôm Khô Loại II - Hũ 150Gr - Con Tôm Rừng 180,000₫
Có sẵn Con Tôm Rừng
Tôm Khô Loại II - Túi 100Gr - Con Tôm Rừng 120,000₫
Có sẵn Con Tôm Rừng