Tỏi Lý Sơn - Nhiều tép - Hộp giấy 1kg 229,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Nhiều tép - Túi lưới 1kg 219,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Nhiều tép - Túi lưới 500g 110,500₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn - Ít tép - Túi lưới 500g 129,000₫
Có sẵn DORI
Hành Lý Sơn - Dori - Túi lưới 1kg 79,000₫
Có sẵn DORI
Hành Lý Sơn - Dori - Túi lưới 500g 40,500₫
Có sẵn DORI
Bột tỏi Lý Sơn Dori - hủ 70g - Dori 59,000₫
Có sẵn DORI
Đậu phộng rang tỏi Lý Sơn - Tư Còi - Đậu Quảng Ngãi - hủ 200g - Dori 59,000₫
Tạm hết DORI
Đậu phộng rang tỏi Lý Sơn - Tư Còi - Đậu Quảng Ngãi - hủ 270g - Dori 69,000₫
Tạm hết DORI
Chả Cá Lý Sơn - Túi 500g - Dori 149,000₫
Tạm hết DORI

5

(1 đánh giá)
Rau Đông Dori Lý Sơn - Hộp 100g - Dori 42,000₫
Tạm hết DORI
Rau Cau Dori Lý Sơn - Hộp 100g - Dori 33,000₫
Tạm hết DORI
Nước mắm Lý Sơn Dori - Chai 500ml - Dori 89,000₫
Tạm hết DORI
Rau Chân Vịt Dori Lý Sơn - Hộp 150g - Dori 35,000₫
Tạm hết DORI
Rượu tỏi đen Dori Lý Sơn - Chai 500ml - Dori 690,000₫
Tạm hết DORI
Tỏi đen cô đơn Dori Lý Sơn - Một tép - Lon giấy 200g - Dori 990,000₫
Tạm hết DORI
Tỏi đen Dori Lý Sơn - Ít tép - Lon giấy 200g - Dori 500,000₫
Tạm hết DORI
Tỏi đen Dori Lý Sơn - Nhiều tép - Lon giấy 200g - Dori 400,000₫
Tạm hết DORI
Tỏi đen Dori Lý Sơn - Nhiều tép - Túi 125g - Dori 150,000₫
Tạm hết DORI
Tỏi cô đơn Lý Sơn - Một tép - Túi lưới 1kg - Dori 1,600,000₫
Tạm hết DORI
Tỏi cô đơn Lý Sơn - Một tép - Túi lưới 500g - Dori 820,000₫
Tạm hết DORI
Cao Tỏi Đen Dori Lý Sơn - Hủ 200ml 390,000₫
Có sẵn DORI
Tỏi Lý Sơn chánh hiệu - Loại 1 145,000₫

5

(3 đánh giá)
Hành Lý Sơn chánh hiệu - Loại 1 95,000₫

4.5

(2 đánh giá)