BƯỞI THANH TRÀ XỨ HUẾ - ĐẶC SẢN TIẾN VUA 50,000₫

5

(5 đánh giá)
Tương Ớt Huế - 125g - YesHue 25,000₫
Có sẵn YesHue
Ruốc sả Huế - 60g - YesHue 38,000₫
Có sẵn YesHue
Gia vị hoàn chỉnh Bún bò Huế - 1kg - YesHue 145,000₫
Có sẵn YesHue
Gia vị hoàn chỉnh Bún bò Huế - 150g - YesHue 41,000₫
Có sẵn YesHue
Dầu Điều Phi - 100g - YesHue 36,000₫
Có sẵn YesHue
Dầu Hành Phi - 100g - YesHue 36,000₫
Có sẵn YesHue
Dầu Tỏi Phi - 100g - YesHue 36,000₫
Có sẵn YesHue
Hộp Bún Bò Huế Handmade - 270g - YesHue 40,000₫
Có sẵn YesHue