Chocolate Đen & Hạt Điều - 70g - Early Morning 100,000₫ 115,000₫ -13%
Có sẵn Early Morning
Chocolate đen & muối Fleur - 70g - Chocolate thủ công Early Morning 100,000₫ 115,000₫ -13%
Có sẵn Early Morning
Chocolate đen nguyên chất - 70g - Chocolate thủ công Early Morning 100,000₫ 115,000₫ -13%
Có sẵn Early Morning
Chocolate đen & mứt tắc - 70g - Chocolate thủ công Early Morning 100,000₫ 115,000₫ -13%
Có sẵn Early Morning
Chocolate trắng & matcha - 70g - Chocolate thủ công Early Morning 100,000₫ 115,000₫ -13%
Có sẵn Early Morning
Chocolate sữa nguyên chất - 70g - Chocolate thủ công Early Morning 100,000₫ 115,000₫ -13%
Có sẵn Early Morning
Chocolate Đen 85% - 24g - AZZAN 32,000₫ 40,000₫ -20%
Có sẵn AZZAN
Chocolate Đen 70% - 24g - AZZAN 30,000₫ 37,000₫ -19%
Có sẵn AZZAN

5

(1 đánh giá)
Chocolate Đen 100% - 24g - AZZAN 35,000₫ 42,000₫ -17%
Có sẵn AZZAN
Bột Cacao Sữa Terry 50gr - LIGHT CACAO 39,000₫ 70,000₫ -44%
Có sẵn LIGHT COFFEE
Bột Cacao Sữa 3in1 - 550gr - LIGHT CACAO 149,000₫ 189,000₫ -21%
Có sẵn LIGHT COFFEE
Bột Cacao Sữa 3in1 - 230gr - LIGHT CACAO 109,000₫ 136,000₫ -20%
Có sẵn LIGHT COFFEE
Bột Cacao nguyên chất - 500g - AZZAN 200,000₫
Có sẵn AZZAN

5

(2 đánh giá)
Hạt Cacao rang vỡ Cacao Nibs - 500g - AZZAN 180,000₫
Có sẵn AZZAN

5

(1 đánh giá)
Chocolate đen 100% - 60g - AZZAN 100,000₫
Có sẵn AZZAN

5

(2 đánh giá)
Chocolate đen 85% - 60g - AZZAN 85,000₫
Có sẵn AZZAN

4.5

(2 đánh giá)
Chocolate đen 70% - 60g - AZZAN 70,000₫
Có sẵn AZZAN

5

(1 đánh giá)