CHIẾN DỊCH – FOODMAP

"FOODMAP trước tiên được tạo nên cho Gia đình, Người thân và Bạn bè của tôi - những con người đang chịu ảnh hưởng hàng ngày bởi những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Mỗi một chiến dịch bán hàng được khởi động từ FOODMAP sẽ là mỗi câu chuyện thú vị từ nông nghiệp. Thông qua mỗi chiến dịch, FOODMAP mong muốn tạo dựng sợi dây kết nối giữa người Nông dân, Nhà sản xuất và Người tiêu dùng. Để từ đó mọi người hiểu nhau hơn, cảm thông cho nhau hơn và cùng nhau lan tỏa những câu chuyện tử tế trong nông nghiệp"

  • 100%
    Đặt ngay Tìm hiểu thêm
  • 98%
    Đặt ngay Tìm hiểu thêm