Azzan Chocolate

Bột Cacao nguyên chất - 500g - AZZAN 200,000₫
Có sẵn AZZAN

5

(2 đánh giá)
Chocolate Đen 100% - 24g - AZZAN 35,000₫ 42,000₫ -17%
Có sẵn AZZAN
Chocolate đen 100% - 60g - AZZAN 100,000₫
Có sẵn AZZAN

5

(2 đánh giá)
Chocolate Đen 70% - 24g - AZZAN 30,000₫ 37,000₫ -19%
Có sẵn AZZAN

5

(1 đánh giá)
Chocolate đen 70% - 60g - AZZAN 70,000₫
Có sẵn AZZAN

5

(1 đánh giá)
Chocolate Đen 85% - 24g - AZZAN 32,000₫ 40,000₫ -20%
Có sẵn AZZAN
Chocolate đen 85% - 60g - AZZAN 85,000₫
Có sẵn AZZAN

4.5

(2 đánh giá)
Chocolate trắng - 24g - AZZAN 35,000₫ 42,000₫ -17%
Có sẵn AZZAN

5

(1 đánh giá)
Chocolate Trắng - 60g - AZZAN 100,000₫
Có sẵn AZZAN

5

(1 đánh giá)
Hạt Cacao rang vỡ Cacao Nibs - 500g - AZZAN 180,000₫
Có sẵn AZZAN

5

(1 đánh giá)