GMO - Thực phẩm biến đổi gen tốt hay xấu?

Đăng bởi D News 18/01/2018

GMO hiện là một vấn đề đang được quan tâm và tranh cãi nhiều nhất hiện nay. Theo như clip dưới đây phân tích, mặt lợi vẫn nhiều hơn hại và GMO sẽ là xu hướng tất yếu của nông nghiệp hiện đại. Theo bạn, thông tin được nêu ra trong clip đã phản ánh đúng thực tế của GMO chưa hay vẫn đang che giấu những điểm bất cập của GMO?


BÌNH LUẬN
Tags: